Omzetting WGGA’s naar WG 2.2 van fungiciden - groep 2

Het traject voor fungiciden is afwijkend van het insecticidentraject, omdat het fungicidentraject nog niet is gestart en het WGGA direct naar een WG 2.2 wordt omgezet. Er zijn dus ook andere handleidingen en andere tarieven van toepassing.

Stappen, data en deadlines

De volgende stappen gelden niet voor parallelle vergunningen en afgeleide toelatingen. Die toelatinghouders worden per brief geïnformeerd over de te volgen procedure.

1. Informeren toelatinghouders
Toelatinghouders ontvangen in het vierde kwartaal 2016 van het Ctgb een brief voor de toelatingen die voorzien zijn van een WGGA.

2. Indienen WG-voorstel tot 30 september 2017
Toelatingshouders kunnen tot 30 september 2017 een WG-voorstel indienen dat volgens WG 2.2-format is opgesteld.

3. Afhandelen WG-voorstellen toelatinghouders
Het Ctgb verwerkt de WG-voorstellen van de toelatinghouders. Op 1 juli 2018 neemt het College het besluit tot omzetting van het WGGA naar het WG en het besluit wordt op 1 januari 2019 van kracht. Indien u tijdens het traject van de WGGA naar WG-omzetting ook andere aanvragen bij het Ctgb wilt indienen, kunt u het Ctgb verzoeken de besluitvorming en de ingangsdatum voor het nieuwe WG te vervroegen.

Indien het Ctgb geen WG-voorstel van de toelatinghouder ontvangt, zet het Ctgb het WGGA om naar een WG volgens WG 2.2-format. Het WG wordt via een artikel 44-procedure (verordening 1107/2009) vastgesteld in een besluit.

Kosten

De afhandeling van een WG-voorstel dat door een toelatinghouder is ingediend, vindt tegen een vast tarief plaats. Indien het Ctgb géén voorstel van de toelatinghouder ontvangt en zelf het WG opstelt, worden aanvullende kosten in rekening gebracht.

Wat u moet doen als u het WGGA wilt omzetten naar een WG 2.2

Raadpleeg Handleiding Omzetting Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing (WGGA) naar WG versie 2.2 over de wijze waarop u een WGGA kunt omzetten naar een WG volgens WG 2.2 format. Deze is uiterlijk eind januari 2016 beschikbaar.

Herstelmogelijkheden verloren gegane toepassingen

Bij het omzetten van een WGGA naar een WG kan het voorkomen dat een toepassing op het WGGA niet meer op het WG wordt vermeld. Dat komt omdat het nieuwe WG nauwer aansluit op de beoordeling dan het WGGA. Toelatinghouders kunnen ervoor kiezen om bepaalde gewassen terug te plaatsen op het WG indien zij kunnen aantonen dat hun middel door telers en overige gebruikers werd toegepast op deze gewassen.

Klik hier voor verder informatie over de herstelmogelijkheden van verloren gegane toepassingen, of raadpleeg de Handleiding Opstellen van een Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) versie 2.2, gewasbeschermingsmiddelen.

Vragen

Hebt u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande? U kunt ze opsturen naar wgganaarwg@ctgb.nl of telefoonnummer 0317-471810.