Wet openbaarheid van bestuur

Belangstellenden kunnen met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) informatie opvragen bij het Ctgb. Het antwoord op dergelijke verzoeken met de openbaar gemaakte informatie vindt u hieronder.