Zuiveringseisen glastuinbouw

Vanaf 1 januari 2018 zijn glastuinbouwbedrijven verplicht hun gewasbeschermingsmiddelen voor ten minste 95% uit het afvalwater te zuiveren. De staatssecretaris van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de staatssecretaris van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben dit besloten na overleg met brancheorganisatie LTO Glaskracht en andere betrokken partijen.
De inwerkingtreding van de wijziging van het Activiteitenbesluit is 15-11-2017 gepubliceerd.

Certificering van zuiveringsinstallatie verplicht

Om de belasting van het oppervlaktewater met gewasbeschermingsmiddelen definitief terug te dringen moeten gebruikers verplicht een gecertificeerde zuiveringsinstallatie laten plaatsen. Daarnaast is de verwachting dat de handhaving eenduidiger en eenvoudiger is geworden door de bewijslast om te keren. Het Ctgb is zich er daarbij van bewust dat het opzetten van een sluitend systeem van certificering inspanning en tijd vraagt van betrokken telers en andere belanghebbenden. Dit is noodzakelijk, want zonder zuivering van het afvalwater is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw niet toelaatbaar.

Zuiveringseisen imidacloprid

Naast de voor gewasbeschermingsmiddelen verplichte 95% zuiveringseis, geldt voor het gebruik van middelen op basis van de werkzame stof imidacloprid (een neonicotinoïde) een hogere zuiveringseis van 99,5%.