Duidelijkheid over beoordeling zuiveringsinstallaties glastuinbouw voor imidacloprid

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) gaat zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw aanvullend beoordelen op tenminste 99,5% zuiveringsrendement voor de stof imidacloprid. De BZG en het Ctgb hebben hierover afspraken gemaakt.

Het Ctgb legde per 15 maart 2017 de 99,5%-zuiveringseis op aan bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen met imidacloprid gebruiken in kassen. Telers moeten voor het gebruik van imidacloprid-middelen aan meerdere voorwaarden voldoen; het gebruik van een geschikte zuiveringsinstallatie is er daar één van. Daarnaast moet het gebruik en onderhoud van de installatie  binnen het bedrijf gecertificeerd zijn.

Eén installatie voldoet

Voor de 99,5%-zuiveringseis zocht het Ctgb aansluiting bij het Hoofdlijnenakkoord waterzuivering in de glastuinbouw. Telers kunnen met één installatie voldoen aan de zuiveringseisen volgens het hoofdlijnenakkoord (95%) én ook aan de extra zuiveringseis van 99,5% voor imidacloprid. De zuivering van afvalwater past in het toekomstperspectief voor de glastuinbouw waar nulemissie het einddoel is.

BZG

De BZG is een technische beoordelingscommissie van deskundigen uit de overheid en het bedrijfsleven. De BZG beoordeelt of het uitgevoerde onderzoek naar het zuiveringsrendement voldoet aan de eisen uit het meetprotocol en of de zuiveringsinstallatie voldoet aan het beoogde zuiveringsrendement.
Op helpdeskwater.nl leest u meer over de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw en vindt u de BZG-lijst.