Hoe gaat de certificering van zuiveringsinstallaties in de glastuinbouw in zijn werk?

De sector is verantwoordelijk voor het opzetten of organiseren van die certificering. De NVWA gaat er dan op toezien. Wat de spelregels zijn voor dat proces is te vinden op de website van de Raad voor de Accreditatie