Adviescommissie voor de bezwaarschriften

De Adviescommissie voor de bezwaarschriften is ingesteld door het Ctgb en heeft tot taak de betrokken partijen te horen, om vervolgens een openbaar advies aan het college uit te kunnen brengen voor een beslissing op het bezwaar.

Behandeling bezwaarschriften

Als een bezwaarschrift in behandeling wordt genomen (zie Reglement Adviescommissie bezwaarschriften Ctgb 2014) zal de Adviescommissie voor de bezwaarschriften betrokken partijen horen. Dat gebeurt tijdens een maandelijkse zittingsdag. Vervolgens brengt de commissie een openbaar advies uit aan het College. Op basis van de bestreden beslissing, bezwaarschrift, verweerschrift en het advies van de Adviescommissie, neemt het Ctgb een beslissing op bezwaar. Deze beslissing wordt medegedeeld aan de betrokken partijen, gepubliceerd in de toelatingen databank en gemeld in de Staatscourant.

Gedurende de bezwaarprocedure geldt de bestreden beslissing. In de tussentijd kunnen hierdoor voor belanghebbenden echter onherstelbare gevolgen ontstaan. Om die te voorkomen kunnen zij het College van Beroep voor het bedrijfsleven verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. In de regel betekent dit dat de voorzieningenrechter de beslissing waartegen bezwaar is gemaakt, kan schorsen voor zolang de bezwaarschriftenprocedure duurt. De beslissing geldt dan niet meer.