Nieuwjaarsbijeenkomst in teken van 25 jaar Ctgb

Zo’n 140 genodigden bezochten maandag 8 januari de  nieuwjaarsreceptie ter gelegenheid van het 25 jarige bestaan van het Ctgb.

Met een speciaal welkom voor de twee oud-voorzitters van het Ctgb – de heren Tommel en Koeman –, en de twee oud-directeuren Bosveld en Boleij opende Luuk van Duijn, directeur Ctgb, de receptie. Collegevoorzitter Johan de Leeuw keek vervolgens in zijn speech terug op de ontwikkelingen door de jaren heen. Hij schetste vier lijnen:

  • van nationaal regels naar Europees level playing field;
  • van preventie met chemisch middelen naar nu meer curatieve ‘ groene’  laagrisico middelen in een systeemaanpak;
  • van algemeen, breed werkende middelen naar in de nabije toekomst meer ‘personalised pesticides’;
  • de golvende belangstelling bij de media en het publiek; na enige jaren in de luwte kunnen besluiten over stoffen - zoals glyfosaat  - en middelen rekenen op brede belangstelling zowel op papier als in de social media.

De Leeuw sprak de verwachting uit dat de toelatingspraktijk in de komende jaren sterk zal worden beïnvloed door snel opeenvolgende innovaties als:

  • Personalised pesticides, vergelijkbaar met medicijnen;
  • Intergrated pest management;
  • Verticale landbouw;
  • Transparante besluitvorming en toenemende openheid in de onderliggende dossiers.

De nieuwjaarsreceptie is een eerste van serie activiteiten die het Ctgb dit jaar zal organiseren in het teken van zijn 25 jarige bestaan. Later dit jaar volgen  nog de  jaarlijkse relatiedag op donderdag 14 juni en in het najaar een symposium 25 jaar Ctgb over risicoperceptie.