Externe afspraken collegevoorzitter en secretaris / directeur Ctgb

Externe afspraken de collegevoorzitter en secretaris / directeur Ctgb

 2021

Afspraak Deelname
week 49 Nefyto Jaarvergadering collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 49 High Level Meeting BFL secretaris/directeur
week 48 Stuurgroep Uitvoeringsprogramma gewasbescherming secretaris/directeur
week 47 Directors Consultation Group collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 46 Bestuurlijk overleg ministerie VWS collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 45 College excursie fruitteelt collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 45 Workshop IT architecture EU PPP regulation secretaris/directeur
week 44 High Level Meeting EFSA en toelatingsautoriteiten collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 44 Bestuurlijk overleg Certis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 43 Highlevel Meeting European Biocidal Products Forum collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 43 Stakeholders overleg azolen collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 42 Bestuurlijk overleg RIVM

collegevoorzitter, secretaris/directeur

week 41 Interview dagblad Trouw

secretaris/directeur

week 40 Directors Consulting Group secretaris/directeur
week 38 Bestuurlijk overleg Nefyto collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 37 Bestuurlijk oveleg Plantum collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 36 High Level Meeting EFSA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 35 Bestuurlijk overleg SKAL secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg Natuur en Milieu collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg ministerie I en W directie Water en Bodem collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg IL en T collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 28 Bestuurlijk overleg en Kennismaking Glastuinbouw Nederland collegevoorzitter, secretaris/directeur
Kennismaking en overleg Ctgb en RIVM secretaris/directeur
week 26 Bestuurlijk overleg Platform biociden collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 25 Bestuurlijk overleg NVZ collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 24 Bestuurlijk overleg NVBP collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 23 Ctgb online relatiedag collegevoorzitter, secretaris/directeur
Bestuurlijk overleg LTO collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 22 High Level Meeting Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Oostenrijk) collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 21 Bestuurlijk overleg NVWA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 19 Bestuurlijk overleg Agrodis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 16 High Level Meeting DG Sante collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 16 High Level Meeting ECHA collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 Certiked audit kwaliteitsmanagementsysteem secretaris/directeur
week 15 Bestuurlijk overleg Nefyto collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 15 Stakeholdersoverleg azolenresistentie collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 14 Bestuurlijk overleg met Vewin collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 13 Bestuurlijk overleg ministerie Infrastructuur en Waterstaat collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 13 High Level Meeting met Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 13 Bestuurlijk overleg Artemis collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 12 Voorjaarsoverleg ministeries LNV, I&W, VWS en SZW collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 11 High Level Meeting collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 11 Directeuren overleg NVWA - Ctgb secretaris/directeur
week 7 Directors Consulting Group secretaris/directeur
week 7 Bestuurlijk overleg Unie van Waterschappen collegevoorzitter, secretaris/directeur
week 5 Verzamel Algemeen overleg gewasbescherming secretaris/directeur
week 3 Stuurgroep Duurzame gewasbescherming secretaris/directeur
week 2 Bestuurlijk overleg over azolenresistentie collegevoorzitter, secretaris/directeur