ISO 9001 gecertificeerd

Om alle belanghebbenden rechtsgelijkheid en rechtszekerheid te bieden, werkt het Ctgb met uniforme, gestructureerde werkprocessen. Jaarlijks toetst Certiked – een geaccrediteerde certificerende instantie – of deze processen nog voldoen aan de ISO normen.

Het Ctgb is sinds april 2009, als eerste toelatingsautoriteit, ISO gecertificeerd en daar zijn we best trots op.

©Certiked
Certificaat ISO logo 9001 - 2015