Hoe om te gaan met het Ctgb logo?

In verschillende communicatie-uitingen maakt het Ctgb gebruik van zijn zelf ontworpen logo. Dit logo is een belangrijk onderdeel voor onze herkenbaarheid en betrouwbaarheid naar buiten toe. Ons logo is geen keurmerk.


Het Ctgb realiseert zich dat er situaties denkbaar zijn waarin externe partijen gebruik willen maken van het Ctgb logo. Dit is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van het Ctgb. Of het gebruik van het Ctgb logo wordt toegestaan is afhankelijk van het doel waarvoor externe partijen het logo willen gebruiken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om het Ctgb logo te gebruiken voor reclame of promotionele doeleinden.

Indien toestemming wordt gegeven, wordt een kwalitatief goed beeldmerk verstrekt. Alleen deze versie mag worden gebruikt. De door het Ctgb afgegeven kenmerken mogen niet veranderd worden in kleur, lettertype en informatie.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij Luc Krekels: telefoon 0317 - 471 810.