Wie controleert het juiste gebruik van toegelaten middelen?

Het Ctgb is een toelatingsautoriteit. Het stelt dat toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn mits gebruikt conform de wettelijke gebruiksvoorschriften. De handhaving is belegd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Bij vermoedens dat middelen niet volgens de gebruiksvoorschriften worden toegepast, kan dit bij deze handhavende instanties worden gemeld.
 
 Voor gezondheidsklachten die u mogelijk in verband brengt met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, is het advies altijd een huisarts te raadplegen.