Werken bij het Ctgb?

U kunt solliciteren door te reageren op een beschikbare vacature.

Open sollicitatie

Zijn er geen vacatures maar heb je interesse om bij ons te werken, stuur dan een open sollicitatie . Je  motivatie en curriculum vitae mail je onder vermelding van "open sollicitatie" naar Afdeling Personeelszaken & Arbo.

Wat gebeurt met de open sollicitatie?

Wij streven ernaar je binnen 3  werkdagen een ontvangstbevestiging te sturen.

Ctgb als werkgever

Het College voor de Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden is als zelfstandig bestuursorgaan verantwoordelijk voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden  in Nederland. Het Collegesecretariaat bereidt de besluitvorming door het College voor waarbij de risico’s voor mens, dier en milieu worden beoordeeld. Het Ctgb participeert in de ontwikkeling van het nationaal en Europese toelatingsbeleid en adviseert de beleidsverantwoordelijke ministeries (LNV, I&W, VWS, SZW) hierover. Het Ctgb opereert in een internationaal maatschappelijk en politiek gevoelig krachtenveld.

De tarieven, betaald door de aanvragers van een toelating, zijn de belangrijkste inkomsten van het Ctgb. De overige financiering is afkomstig van genoemde ministeries.

Wij streven naar een hoge kwaliteit en optimaliseren continu het toelatingsproces. Ons doel is te behoren tot de belangrijkste toelatingsautoriteiten van Europa. Deskundig, Onafhankelijk, Integer en Transparant zijn de kernwaarden voor het handelen van onze medewerkers.

Wat bieden wij?

Het Ctgb biedt, naast een prima salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben we de persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel staan. Een aantal voordelen op een rijtje:

  • We hebben flexibele arbeidsvoorwaarden waarmee je individuele keuzen in het arbeidsvoorwaardenpakket maakt: de zogeheten IKAP regeling. Een belangrijk onderdeel van IKAP is het ruilen van tijd en geld voor bepaalde doelen. De doelen moeten wel een zakelijk karakter hebben, dus verband houden met het werk.
  • Parttime werken kan in bijna alle gevallen in goed overleg plaatsvinden. Fulltimers kunnen eventueel ook vier dagen (4 keer 9 uur) werken.

Certificaat Beste werkgever 2018 - 2019