Jurist Kim

Wat is de achtergrond van onze medewerkers? Hoe zijn zij bij het Ctgb terecht gekomen? Wat maakt hun baan zo interessant? Kim is een van onze juristen en vertelt hier graag over.

Hoe ben je bij het Ctgb terechtgekomen?

"Ik ben in 2020 tijdens de lockdown afgestudeerd. Ik heb Europees en internationaal recht gestudeerd, met het idee dat ik overal in Europa aan de slag kon. Door de pandemie had ik geen idee waar ik terecht zou komen. Tussen alle vacatures door stond de vacature voor jurist bij het Ctgb. Ehh, het Ctg-wattes? Ik zal eerlijk bekennen dat ik geen idee had wat het Ctgb voor organisatie was. Maar ik was blij verrast om in de vacature te lezen dat er gezocht werd naar een jurist met kennis van het Europese recht. Ik heb direct gesolliciteerd en voelde een goede klik. Ondanks dat ik al elders aangenomen was, heb ik toch gekozen voor het Ctgb."

Wat doet het team waar jij voor werkt?

“De voornaamste taak van het team juristen is het (on)gevraagd adviseren op allerlei procedures en vraagstukken. De juristen behandelen de bezwaar- en beroepszaken en adviseren bij de openbaarmakingszaken. Dit betekent dat de juristen ook het Ctgb vertegenwoordigen bij hoorzittingen van de Adviescommissie op de bezwaarschriften en bij het CBb. Daarnaast behandelen we juridische vragen van collega’s en ondersteunen wij – waar nodig – bij de aanvragen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Verder blijven we op de hoogte van alle relevante jurisprudentie en ontwikkelingen in ons werkveld.”

Wat is jouw rol?

“De juristen hebben allemaal dezelfde taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast is er ruimte voor eigen kennisvelden. Ik houd mij graag bezig met vraagstukken over transparantie en vertrouwelijkheid. Het Ctgb heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet naar een hoge mate van transparantie en ik ben trots dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren. Uiteraard is het Europese recht mijn belangrijkste kennisveld. Daarnaast adviseer ik de collega’s die aan de Europese gremia deelnemen op juridisch vlak. Hierdoor krijg ik een goed beeld van wat er leeft in Europa.”

Hoe past jouw vooropleiding en ervaring bij het Ctgb?

"Ik omschrijf het werkveld van het Ctgb op juridisch vlak vaak als een niche in een niche. We werken binnen een specifiek gebied van het milieurecht. Doordat de regels over het toelaten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden is vastgelegd in Europese verordeningen, sluit het erg goed aan bij mijn vooropleiding. Het was best een sprong in het diepe om als net afgestudeerde jurist bij het Ctgb te komen werken. Maar doordat ik werk met collega’s die veel kennis en enthousiasme hebben, heb ik het me snel eigen kunnen maken."

Wat vind jij het leukst aan het werken bij het Ctgb?

"Het leukste aan het werken als jurist bij het Ctgb is de variatie. Geen enkele werkdag is hetzelfde. Wekelijks komen er juridische vragen binnen, zowel van binnen als buiten de organisatie, waardoor je altijd wel met iets nieuws bezig bent. Het primaire werk bestaat uit bezwaar- en beroepszaken en deze lopen vaak wat langer door, waardoor je je echt in moeilijke vraagstukken kunt vastbijten. Voor het behandelen van de bezwaar- en beroepszaken heb je de input van collega’s nodig. In veel zaken werken we samen met de wetenschappelijk beoordelaars en de projectleiders. De kunst is om samen ingewikkelde vraagstukken helder te krijgen. Het Ctgb is een warme organisatie met fijne collega’s van wie je altijd wel iets nieuws kan leren."