Senior communicatieadviseur Hans

Wat is de achtergrond van onze medewerkers? Hoe zijn zij bij het Ctgb terecht gekomen? Wat maakt hun baan zo interessant? Hans is senior-communicatieadviseur en woordvoerder bij het Ctgb en vertelt hier graag over.

Hoe ben je bij het Ctgb terechtgekomen?

"Na verschillende communicatiefuncties kwam ik de Ctgb-vacature tegen. Wat me aansprak - naast natuurlijk het vakgebied - was het vraagstuk gewasbeschermingsmiddelen/veiligheid/voedselvoorziening en ook het raakvlak met politiek en beleidsvorming. Ik werd aangetrokken door het werken voor het maatschappelijk belang." 

Wat doet het team waar jij voor werkt?

"Het team Communicatie adviseert over interne en externe communicatie door de organisatie en verzorgt de communicatiemiddelen daarvoor. We informeren over toelatingen en beslissingen van het Ctgb, maar ‘brengen ook buiten binnen’ zoals dat zo mooi heet. En we zorgen dat intern iedereen goed geïnformeerd blijft over wat er in de organisatie speelt en wat door andere collega’s wordt gedaan."

Wat is jouw rol?

"Ik ben senior-communicatieadviseur en woordvoerder. Ik adviseer met name directie en collegevoorzitter over communicatievragen die de hele organisatie aangaan. Ik schrijf mee aan het communicatiebeleid. Daarnaast beantwoord ik vragen van journalisten. Gelet op het werk van onze organisatie zijn dat vooral vakbladjournalisten. Maar er komen ook wel vragen langs van bijvoorbeeld (kritische) burgers."

Wat maakt jouw baan interessant?

"Er zijn heel veel ontwikkelingen op het werkterrein van het Ctgb. Toelating en gebruik van middelen in relatie tot duurzaamheid en gezondheid en daarmee de ontwikkeling van het toetsingskader, staan breed in de belangstelling. Daaruit komen communicatievragen voort en in al die ontwikkelingen willen we onze doelgroepen meenemen. Ik help directie en collega’s graag om die nieuwe ontwikkelingen goed te duiden en voor het voetlicht te brengen."

Hoe past jouw vooropleiding en ervaring bij het Ctgb?

"Al weer wat langer geleden heb ik Nederlands en taalbeheersing gestudeerd. Zo’n opleiding is redelijk abstract, daarom heb ik in de loop der jaren nog aanvullende opleidingen gedaan, bijv. communicatietheorie, public relations en tekstschrijven/copywriting. In de praktijk deed ik ervaring op met werken aan websites, een tijdschrift, publieksvoorlichting, maar ook de advisering van directie en bestuur van een waterschap."

Wat vind jij het leukst aan het werken bij het Ctgb?

"Het is werk dat er toe doet. Het blijft voor mij een uitdaging uit te leggen waarom ons werk belangrijk is voor consument en samenleving én dat we ons werk goed en zorgvuldig doen. Ik vind het vanzelfsprekend alle belangstellenden inzicht te geven in het werk, de besluiten en de overwegingen van het Ctgb. Dat doe ik graag samen met collega’s uit de inhoud en uit het communicatieteam."