Teamleider College Advies en Project Planning Margreet

Wat is de achtergrond van onze medewerkers? Hoe zijn zij bij het Ctgb terecht gekomen? Wat maakt hun baan zo interessant? Margreet is teamleider College Advies en Project Planning en vertelt hier graag over.

Hoe ben je bij het Ctgb terecht gekomen?

“Vanuit de registratie voor geneesmiddelen ben ik bij het Ctgb begonnen als projectleider biociden. Na verloop van tijd ontstond er een vacature voor teamleider van de projectleiders. Omdat ik graag wat meer strategisch aan de doelen van het Ctgb wilde werken en de mensen graag meer centraal wilde stellen dan de dossiers en aanvraagprocedures heb ik gesolliciteerd.”

Wat doet de afdeling/het team waar jij voor werkt?

“Ons college neemt besluiten over aanvragen voor werkzame stoffen en middelen die bij het Ctgb worden ingediend door bedrijven die deze middelen in Nederland op de markt willen brengen. Het team projectleiders dat ik aanstuur, is verantwoordelijk voor het coördineren van die aanvragen. Zij weten wat er nodig is voordat een besluit tot toelating (of afwijzing) door het college genomen kan worden. En de projectleiders regelen dat dit gebeurt door de juiste wetenschappelijk beoordelaars in te zetten in hun projectteam en zij houden de aanvragers op de hoogte over de voortgang.”

Wat is jouw rol?

“Het is mijn verantwoordelijkheid dat de projectleiders als team ieder jaar de gestelde resultaten behalen. Dat wil zeggen dat de projectleiders gezamenlijk aan de juiste aanvragen werken, de juiste keuzes maken binnen het proces en er ook aan blijven werken om de benodigde kennis op peil te houden. Dat doen ze onder andere door voortdurend te bekijken waar het werk beter/slimmer/handiger/prettiger kan. Kort gezegd: de projectleiders voeren het werk uit. Ik zorg als teamleider dat ze dat kunnen en doen op een prettige manier.”

Wat maakt jouw baan interessant?

“Dat geen dag hetzelfde is. Daarnaast vind ik het enorm interessant om de projectleiders te mogen ondersteunen, met hen te sparren over mogelijke oplossingen en besluiten te mogen nemen over hoe het Ctgb omgaat met uitzonderingen.”

Hoe past jouw vooropleiding en ervaring bij het Ctgb?

“Ik heb in Wageningen Huishoud- en Consumentenwetenschappen gestudeerd en ben later gepromoveerd op de relatie tussen novel foods en voedselallergieën. Vanuit de studie ben ik opgeleid als verbinder tussen partijen. In mijn studie en promotieonderzoek was de interactie tussen gamma- en bètawetenschappen belangrijk. Ik ben daardoor een generalist met brede interesses en kan door mijn achtergrond me de inhoud voldoende eigen maken om een gesprek te voeren met de projectleiders en mijn collega-teamleiders van de wetenschappelijke beoordeling. De inhoudelijke dossiers zijn niet mijn primaire taak, maar het is toch fijn dat ik vanuit de procedures wel de juiste vragen kan stellen als dat nodig blijkt.”

Wat vind jij het leukst aan het werken bij het Ctgb?

“Naast de afwisseling in het dagelijkse werk, vind ik de manier waarop het Ctgb als werkgever met de medewerkers omgaat heel fijn. De mensen die bij ons werken staan centraal. Er is vertrouwen dat de medewerkers hun werk goed uitvoeren. We faciliteren thuiswerken en ook is het Ctgb flexibel in de momenten waarop je werkt. En als je op kantoor werkt, dan is dat ook nog eens in een mooi pand, in een prachtige bosrijke omgeving die toch op loopafstand van het station ligt!”