Wetenschappelijk beoordelaar Piet

Wat is de achtergrond van onze medewerkers? Hoe zijn zij bij het Ctgb terecht gekomen? Wat maakt hun baan zo interessant? Piet is wetenschappelijk beoordelaar van biocide producten en vertelt hier graag over.

Hoe ben je bij het Ctgb terecht gekomen?

"Eén van de leukste projecten in mijn vorige baan was een inventarisatie van biociden zonder toelating op de Nederlandse markt voor het ministerie van (destijds) VROM. Een vervolgproject was het prioriteren van deze middelen op basis van het verwachte risico (voor mens en/of milieu) voor een versnelde beoordeling door het Ctgb. Na dat project bleef ik me afvragen hoe het zou zijn om mee te werken aan de beoordeling van die middelen. Destijds stonden er geen vacatures open bij het Ctgb op de momenten dat ik daarnaar zocht, maar een paar jaar later was het zover. Na een aantal jaren werken aan het fysisch-chemisch en ecotoxicologisch deel van chemische stofdossiers was ik toe aan iets nieuws: werkzaamheid van biociden. Een voor mij grotendeels onbekend vakgebied, maar vanwege mijn ervaring met ‘regulatory affairs’ (wetgeving op het gebied van chemische stoffen) in de vorm van REACH- en biocidendossiers en studie-evaluatie, mocht ik na een paar hele fijne gesprekken bij het Ctgb komen werken."

Wat doet de afdeling/het team waar jij voor werkt?

"Als wetenschappelijk beoordelaar werkzaamheid biociden ben je zowel bij de basis van de beoordeling van biocidemiddelen betrokken als bij de afronding. Aan het begin van het traject zijn wij verantwoordelijk voor het afleiden van de concentraties, contacttijden en duur van de werkzaamheid. Met deze getallen gaan onze collega’s van de teams Milieu en Toxicologie kijken of het middel veilig is voor mens en milieu. Na afloop heeft het team Werkzaamheid de eindredactie over de gebruiksinstructies voor het middel: zijn de voorschriften logisch, spreken risicobeperkende maatregelen elkaar niet tegen en is het geheel te handhaven door de inspecties.

Daarnaast ben je als beoordelaar Werkzaamheid de ‘spin in het web’: je hebt veel lijntjes lopen naar mensen binnen en buiten de organisatie waarbij je zowel kennis deelt als haalt. Van een inspecteur die wil weten hoe een gebruiksvoorschrift bedoeld is, tot een collega uit een andere lidstaat die jouw mening vraagt over de opzet van een werkzaamheidsstudie, tot een plaagdierbestrijder die je bijpraat over de bestrijding van wespennesten."

Wat is jouw rol?

"In het kort: wetenschappelijke kennis en (inter)nationale regelgeving gebruiken om onderbouwde en transparante besluiten te nemen. Het grootste deel van mijn tijd besteed ik aan het doornemen en samenvatten van studierapporten. De uitkomsten daarvan vergelijk ik met de eisen die gesteld worden aan de werkzaamheid van een middel. Vaak zijn er meerdere, en soms zelfs veel, studierapporten nodig om het aangevraagde gebruik te onderbouwen. Het helpt als je van puzzelen houdt, want daar kun je het misschien nog het beste mee vergelijken. Mijn bevindingen leg ik vast in een rapport dat uiteindelijk een onderdeel vormt van een besluit tot toelating of afwijzing van een middel.

Naast het dossierwerk beantwoord ik vragen van aanvragers, inspecties, collega’s bij andere overheden of burgers. Regelmatig vergader ik met aanvragers om af te stemmen hoe ze hun dossier het beste op kunnen zetten. Er is ook tijd voor inhoudelijke verdieping: zo heb ik een dag meegelopen met inspecteurs die handhaven op plaagdierbestrijding in de Amsterdamse horeca, erg leerzaam om te zien hoe zij omgaan met onze voorschriften en waar er ruimte is voor verbetering. Naast interne kennisoverleggen is er 4 keer per jaar overleg met onze collega’s uit andere Europese lidstaten om onze werkwijze op elkaar af te stemmen."

Wat maakt jouw baan interessant?

"De meeste mensen zegt de term ‘biociden’ waarschijnlijk niet zoveel, maar ze spelen een rol in heel veel sectoren: van desinfectie van koeienuiers voor en na het melken, en het schimmelbestendig maken van muurverf, tot muggenwerende DEET-sprays en het balsemen van lichamen van overleden mensen. Als er in de maatschappij iets gebeurt met ‘ongewenste’ organismen zie je dat terug in je werk hier. Zo hebben we momenteel veel aanvragen lopen voor desinfectiemiddelen tegen virussen vanwege de COVID-19-situatie, maar ook aanvragen voor middelen tegen ‘actuele plaagdieren’, zoals de tijgermug en de eikenprocessierups, zien we nu voorbij komen. Dit geeft je de kans om veel te leren over de achtergrond van deze organismen en indirect een bijdrage te leveren aan een werkzame en veilige oplossing."

Hoe past jouw vooropleiding en ervaring bij het Ctgb?

"Ik heb biologie gestudeerd, dat is een goed startpunt voor deze baan omdat je daarmee basiskennis hebt over onder meer micro-organismen, toxiciteit (die vaak direct gerelateerd is aan werkzaamheid) en het lezen en interpreteren van onderzoeken. Daarnaast heb ik in mijn vorige baan veel ervaring opgedaan met wetgeving (‘regulatory affairs’) op het gebied van chemische stoffen (onder meer REACH en CLP) en had ik zelfs een aantal biocide-aanvragen gedaan bij het Ctgb. Het belangrijkste in deze baan is, dat je kritisch naar informatie kunt kijken en je bevindingen helder op papier kunt zetten. Daarnaast helpt het als je nieuwsgierig bent en je je graag nieuwe materie eigen maakt. Werkzaamheid is een vakgebied dat nog volop in beweging is aan zowel de kant van de wetenschap als van de wetgeving."

Wat vind jij het leukste aan het werken bij het Ctgb?

"De inhoudelijke kant van mijn baan, de combinatie van biologie en een beetje scheikunde, trekt mij heel erg, maar het leukste vind ik de fijne (samenwerking met) collega’s. Het Ctgb is een vrij platte en open organisatie: ook mensen hogerop zijn makkelijk benaderbaar als je ze nodig hebt. Daarnaast besteedt het Ctgb, bijvoorbeeld in de vorm van het extra kennismakinggesprek tijdens de sollicitatieprocedure, veel aandacht aan de match/klik tussen werknemer en team/organisatie. Dit leidt tot open communicatie en een fijne sfeer binnen de teams: vanaf dag 1 wordt je (ook als persoon) gehoord en gezien. We zijn niet allemaal hetzelfde, maar hebben wel dezelfde werkhouding. Dit stelt ons in staat om heel wendbaar, flexibel en daadkrachtig te reageren op alle uitdagingen die op ons afkomen: ik sta er soms echt van te kijken hoe goed we omgaan met grote projecten of grote veranderingen.

Het Ctgb is ook een organisatie die je de ruimte biedt om te kijken waar je talenten liggen: er stromen intern regelmatig mensen door naar andere functies, er is de kans om tijdelijk andere teams te helpen die een hoge werkvoorraad hebben, je kunt je specialiseren in de beoordeling van bepaalde toepassingen of taken op je nemen die je goed liggen (denk bijvoorbeeld aan kwaliteitszorg of het inwerken van nieuwe collega’s)."