Verbod op gebruik imidacloprid, tenzij zuivering afvalwater met 99,5%

Het Ctgb heeft een definitief besluit genomen over het gebruik van imidaclopridhoudende middelen in kassen (Admire, Gaucho Tuinbouw, Kohinor 700 WG, WOPRO Imidacloprid 70 WG). Gebruik van deze middelen is per 15 maart 2017 verboden, tenzij een teler kan aantonen dat hij het afvalwater zuivert met tenminste 99,5%. Dit moet controleerbaar zijn en geborgd met een certificaat. Uitstel van deze maatregel is niet mogelijk vanwege de risico’s voor waterorganismen.

De benodigde zuiveringstechniek is voorhanden en de certificering kan aansluiten bij bestaande keurmerken. Het Ctgb zocht voor de zuiveringstechnieken aansluiting bij het Hoofdlijnenakkoord waterzuivering in de glastuinbouw. De zuivering van afvalwater past in het toekomstperspectief voor de glastuinbouw waar nulemissie het einddoel is. Telers kunnen met één installatie voldoen aan de zuiveringseisen volgens het hoofdlijnenakkoord én – mits dat bij het Ctgb is aangetoond – ook aan de extra zuiveringseis van 99,5% voor imidacloprid. Voor telers die geen afvalwater lozen (gesloten kas) komt er een pilot om te zien hoe dit systeem zo geborgd kan worden dat gebruik van imidacloprid door deze telers ook verantwoord is. Bovendien komt, om misbruik te voorkomen, het gebruik van alle imidaclopridhoudende middelen met kastoepassingen onder het systeem van gecontroleerde distributie.

Zuivering met tenminste 95% voor andere middelen

De zuiveringseisen voor enkele andere gewasbeschermingsmiddelen zijn bijgesteld. Bij gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen Pirimor (5794 N) en Pirimor Rookontwikkelaar (5793 N) op basis van de werkzame stof pirimicarb, en Ohayo (10710 N) op basis van de werkzame stof fluazinam, is 95% zuivering voldoende. Het Ctgb stelt zuivering met tenminste 95% verplicht vanaf 1 januari 2018 conform het hoofdlijnenakkoord.

Voor Vertimec Gold, op basis van de werkzame stof abamectine, is de zuiveringseis van 99% verlaagd naar tenminste 95% per 1 januari 2018. Dit is een beslissing op bezwaar op basis van nieuwe gegevens die aantonen dat zuivering van afvalwater met tenminste 95% voldoende is om aan de norm te voldoen.

 Toelatingnr.

Middelnaam  Werkzame stof  Type middel
 11483 N  ADMIRE  imidacloprid  insecticide
 12341 N  GAUCHO TUINBOUW  imidacloprid  insecticide
 13831 N  KOHINOR 700 WG  imidacloprid  insecticide
 14644 N  WOPRO IMIDACLOPRID 70 WG  imidacloprid  insecticide
   5793 N  Pirimor Rookontwikkelaar  pirimicarb  insecticide
   5794 N  Pirimor  pirimicarb  insecticide
 10710 N  Ohayo  fluazinam  fungicide
 13087 N  Vertimec Gold  abamectin  insecticide
 12205 N  SHIRLAN  fluazinam  fungicide