Wat betekent de term 'expiratiedatum' in het toelatingsbesluit?

De toelating van een middel geldt voor een bepaalde periode. Deze periode loopt vanzelf af op de in het besluit genoemde einddatum, de expiratiedatum. De toelating is na die datum niet meer geldig. Het bestrijdingsmiddel mag dus vanaf de expiratiedatum niet meer worden afgeleverd, in voorraad gehouden of gebruikt, tenzij het Ctgb nadrukkelijk anders heeft bepaald.

Indien een toelatinghouder niet wil dat hij na de expiratiedatum geen geldige toelating meer heeft, dient hij tijdig een verlenging van de toelating aan te vragen. Het Ctgb zal dan de toelaatbaarheid van het middel aan de hand van de actuele criteria en vereisten opnieuw beoordelen. Indien het Ctgb de verlenging niet op tijd kan geven en indien dat niet is te wijten aan de aanvrager, kan het Ctgb de expiratie van de toelating in principe voor een bepaalde periode opschorten in afwachting van de afronding van de beoordeling en een besluit op het verlengingsverzoek (de vroegere procedurele verlenging). De toelating blijft dan na de expiratiedatum nog enige tijd in stand.