College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Pre-Application Support

Wilt u een nieuw gewasbeschermingsmiddel of een nieuwe biocide op de markt brengen en hierover advies krijgen? Wilt u knelpunten inzake uw aanvraagdossier bespreken met onze experts? Of wilt u aanvraag gerelateerde vragen stellen aan onze projectleiders? Het Ctgb biedt verschillende soorten meetings aan om potentiële aanvragers te informeren en te adviseren.

In de loop van het jaar organiseert het Ctgb een aantal meetings voor zowel aanvragen voor een gewasbeschermingsmiddel als voor een biocide. Lees hieronder meer over deze meetings.

Request for meeting

Wilt u ter voorbereiding van uw aanvraagdossier of EU stofbeoordeling een aantal aanvraag gerelateerde vragen aan onze projectleiders of experts stellen? Vraag dan een request for meeting aan. Deze meeting is gericht op potentiële aanvragers van zowel biociden als van gewasbescherming die zijn gestart met het opstellen van het dossier en hierover advies willen krijgen.

Dit type meeting is van toepassing voor voorbereiding van biocide-, gewasbeschermings- en werkzame stof aanvragen.

Pre-submission meeting gewasbescherming

Discussie- en/of knelpunten inzake uw dossier bespreken en advies krijgen op zowel procedureel als op inhoudelijk gebied? Vraag dan een pre-submission meeting aan.
Deze meeting is gericht op potentiële aanvragers die middels een notificatie hebben gecommuniceerd over de indien termijn van het dossier en advies nodig hebben bij het op orde brengen van het dossier.

Dit type meeting is uitsluitend van toepassing voor voorbereiding van gewasbeschermingsmiddel aanvragen.

Contact met ons


Wilt u meer informatie of hebt u een vraag over één van onze meetings? Neem dan contact op met onze accountmanagers:


Voorlichtingsbijeenkomst biociden

Een biocide op de markt brengen en daar advies over krijgen? Wilt u weten voor welke middel en of stof u een aanvraag kunt indienen, welke aanvraagsoorten er zijn en welke voor uw  middel van toepassing is? Dat kan tijdens onze voorlichtingsbijeenkomsten.

De bijeenkomst is gericht op potentiële aanvragers die nog geen ervaring hebben met het opstellen van een aanvraagdossier. Zie hier het programma voorlichtingsbijeenkomsten 2016 of lees onze folder

Workshops biociden en gewasbeschermingsmiddelen

Om aanvragers van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk organiseert het Ctgb regelmatig workshops. Om voldoende aandacht te kunnen besteden aan individuele vragen van de deelnemers is de groepsgrootte beperkt tot 25 personen. Is de belangstelling groter dan kan een workshop worden herhaald. Voor deelname aan een workshop is enige basiskennis over de regelgeving aanbevolen.

Servicedesk

De servicedesk is er onder andere om aanvragers bij het indienen van een aanvraag voor een toelating of uitbreiding van een bestaande toelating zo adequaat mogelijk te ondersteunen. De servicedesk kan u informeren over de wijze van beoordelen van dossiers door het Ctgb zodat u uw dossier goed kunt voorbereiden. De servicedesk beantwoordt geen vragen die een beoordeling van een dossier inhouden.

Deze service is van toepassing voor voorbereiding van biocide-, gewasbeschermingsmiddel- en werkzame stof aanvragen.