College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Wat is het Ctgb?

Het Ctgb staat voor de kundige beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden en draagt daarmee bij aan een verantwoord gebruik hiervan op nationaal en Europees niveau, met het oog op veiligheid van gebruiker, de volksgezondheid en het milieu.

Hoe worden de risico's van bestrijdingsmiddelen beoordeeld?

Voordat een middel is toegelaten voor verkoop en gebruik worden de risico's voor mens, dier en milieu door het Ctgb beoordeeld. Als deze voldoen aan de wettelijke eisen, is het gebruik van een middel volgens het gebruiksvoorschrift veilig.

Gewasbeschermingsmiddel of biocide; wat is het verschil?

Gewasbeschermingsmiddelen beschermen gewassen tegen ziekten en plagen zoals  insectenvraat of het weren van onkruiden.
Biociden beschermen mensen en materialen tegen bijvoorbeeld schimmels of bestrijden dierplagen.

  Heeft elk middel een toelating nodig?

  Niet voor alle bestrijdingsmiddelen is een Ctgb toelating nodig. Middelen op basis van een werkzame stof / micro-organisme hebben vóór verkoop en gebruik een Ctgb toelating nodig; middelen met een mechanische werking (bijvoorbeeld een vliegenmepper) niet.
  Wat komt er allemaal bij kijken voordat het Ctgb een middel toelaat? Lees verder

  Direct naar databank toelatingen

  • Aanvraagtypen

   Er zijn verschillende typen aanvragen; afhankelijk van het middel, de stoffen en
   het toelatingsgebied.

   Bekijk de aanvraagtypen:
   • Gewasbescherming
   • Biociden

  • Toetsingskader

   Het Ctgb beoordeelt op basis van vastgelegde wettelijke en technische criteria; het toetsingskader.

   Bekijk de toetsingskaders:
   • Gewasbescherming
   • Biociden

  Hoe veilig is een bestrijdingsmiddel?

  Net als bij medicijnen geldt voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden dat deze veilig zijn mits gebruikt volgens de gebruiksvoorschriften. Voordat een middel op de markt komt, controleert het Ctgb of voldaan wordt aan Europese en nationale wettelijke veiligheidseisen. Lees verder

  Lees meer over onze werkwijze

  • Nieuwsbrief

   Het Ctgb geeft maandelijks een digitale nieuwsbrief uit. Hierin vindt u een overzicht van actuele ontwikkelingen en verwijzingen naar meer informatie.

   Aanmelden nieuwsbrief
  • Servicedesk

   Onze servicedesk beantwoordt vragen van organisaties en particulieren over de toelatingen, gebruiksvoorschriften en de werkzame stoffen.
   • Over de servicedesk
   • Verzoekformulier