Bij het buitengebruik van anticoagulantia (bloedstollingsremmers) lopen roofvogels en huisdieren via doorvergiftiging een hoog risico. Bovendien hebben rodenticiden op basis van deze stoffen een hoog risico op persistentie, bio-accumulatie en toxiciteit (PBT stoffen), wat slecht is voor het milieu. Vandaar dat het gebruik van anticoagulantia tot het minimaal noodzakelijke beperkt moet worden.

Bij alle toelatingen waar voorheen buitengebruik nog was toegelaten, is die toepassing ingeperkt. 

Rodenticiden op basis van anticoagulantia mogen alleen nog maar buiten worden toegepast tegen ratten en onder strikte voorwaarden van geïntegreerd plaagdier management (IPM) en certificering.