Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht.

Tweets @CTGB_NL

CTGB @CTGB_NL

Ctgb legt #ontwerpbesluit Pontos ter inzage, de inzagetermijn eindigt op 27 december 2018 RTsvp ^IH ow.ly/nldN30mYjjQ

3 dagen geleden
CTGB @CTGB_NL

Aanvragers let op: vanaf 1 januari 2019 controleert Ctgb of het ecologisch populatiemodel al bij aanvraag is geëvalueerd. U moet vanaf dan zelf zorgen voor de evaluatie door een onafhankelijk en gekwalificeerde instantie; zie: ctgb.nl/actueel/nieuws…

3 dagen geleden
CTGB @CTGB_NL

Leveranciers van #biociden stoffen en middelen en niet-EU leveranciers met alleen vertegenwoordiging in Verenigd Koninkrijk moeten na de Brexit een vertegenwoordiging in een EU-27 lidstaat hebben; zie voor meer informatie Artikel 95-lijst: ctgb.nl/onderwerpen/br… pic.twitter.com/XLm9dyP7ZA

6 dagen geleden
Volg @CTGB_NL