Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht.

Tweets @CTGB_NL

CTGB @CTGB_NL

Ctgb besluit dat vooroogsttoepassing #glyfosaat niet toelaatbaar is. Ook glyfosaatgebruik op verharding in het stroomgebied van de #Maas is niet meer toegelaten. Zie: ctgb.nl/actueel/nieuws…

4 dagen geleden
CTGB @CTGB_NL

@001Remko Rodenticiden zijn en blijven beschikbaar tegen ratten en muizen; zie: ctgb.nl/actueel/nieuws…

8 dagen geleden
CTGB @CTGB_NL

Het College voor de toelating van gewasbeschermingmiddelen en biociden (Ctgb) heeft 2 #vacatures: Collegelid en plaatsvervangend Collegelid. Interesse? Op onze site staan de functieomschrijvingen: zie: ctgb.nl/vacatures

12 dagen geleden
Volg @CTGB_NL