Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht.

Tweets @CTGB_NL

CTGB @CTGB_NL

@ElaineVlaming Gebruik chemische rodenticiden blijft ook na 2023 toegestaan voor professionele bestrijders en agrariërs met de juiste licentie.

4 dagen geleden
CTGB @CTGB_NL

#Toelatingendatabank vernieuwd: meer gebruiksgemak op #mobiele apparaten en #laag-risicomiddelen zijn makkelijker te vinden ow.ly/LzEk50vxfaO RTsvp ^IH

10 dagen geleden
CTGB @CTGB_NL

@MiriamvanBree @BionextTweets Uienolie en bier zijn middels een beoordeling onder de verordening gewasbeschermingsmiddelen toegelaten als basisstof; zie: ctgb.nl/onderwerpen/eu… Onze tweet betreft mogelijk gebruik van voedingsmiddelen als een biociden (biocidenverordening 528/2012)

16 dagen geleden
Volg @CTGB_NL