Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht.

Tweets @CTGB_NL

CTGB @CTGB_NL

Ctgb collegevoorzitter en directeur spreken regelmatig vertegenwoordigers uit de samenleving over toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Vanaf nu staan hun externe afspraken op de site; zie: ctgb.nl/over-ctgb/orga…

1 dag geleden
CTGB @CTGB_NL

Vanaf 1 januari geldt het gewijzigde #Activiteitenbesluit #milieubeheer. Aanvragers dienen dit vanaf 1 maart te hanteren bij het opstellen van het nationaal addendum en het wettelijk gebruiksvoorschrift. Zie update #Evaluation_manual: ctgb.nl/actueel/nieuws… RTsvp ^LK

5 dagen geleden
CTGB @CTGB_NL

Zo’n 140 genodigden bezochten maandag de nieuwjaarsreceptie ter gelegenheid van het 25 jarige bestaan van het Ctgb. De receptie is een eerste van serie activiteiten die het Ctgb dit jaar zal organiseren in het teken van zijn 25 jarige bestaan. ctgb.nl/actueel/nieuws…

7 dagen geleden
Volg @CTGB_NL