Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht.

Tweets @CTGB_NL

CTGB @CTGB_NL

Ondanks toename van beoordelingscapaciteit biociden stijgen doorlooptijden tot boven de wettelijke termijn. Oorzaak is dat vooral aanvragen onder de biocidenverordening veel meer tijd vergen dat ingeschat; zie: ctgb.nl/actueel/nieuws… RTsvp ^LK

5 dagen geleden
CTGB @CTGB_NL

Desinfectie vanwege Afrikaanse #varkenspest kan met middelen toegelaten voor bestrijding van virussen in dierverbijfplaatsen en diertransportmiddelen; zie: ctgb.nl/toelatingen/af… Voorkom insleep Afrikaanse varkenspest: nvwa.nl/onderwerpen/di… pic.twitter.com/wpEhWcuSBp

6 dagen geleden
Volg @CTGB_NL