Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) beoordeelt of gewasbeschermingsmiddelen en biociden veilig zijn voor mens, dier en milieu voordat ze worden verkocht.

Tweets @CTGB_NL

CTGB @CTGB_NL

In 2018 liet Ctgb 150 #biociden toe en 120 #gewasbeschermingsmiddelen waarvan 29 groene;. Van de aangevraagde toepassingen werd respectievelijk 13 en 12% afgewezen; zie: ctgb.nl/actueel/nieuws… RTsvp

1 dag geleden
CTGB @CTGB_NL

Discussies in Europa suggereren dat beoordelingsautoriteiten onderzoeksresultaten #plagiëren. Een onjuiste weergave van een gebruikelijke beoordelingssystematiek bij #medicijnen, #biociden, andere chemische stoffen en #gewasbeschermingsmiddelen Zie: ctgb.nl/actueel/nieuws…

5 dagen geleden
Volg @CTGB_NL