Help

De Ctgb-website biedt algemene informatie voor geïnteresseerden, bijvoorbeeld achtergrondinformatie over actuele thema’s zoals samenwerken aan duurzaam en veilig gebruik.

Voor aanvragers en toelatinghouders biedt de website specialistische informatie. Deze is ingedeeld in informatie over gewasbeschermingsmiddelen en over biociden.

Indeling

Met name voor aanvragers en toelatinghouders is de informatie als volgt ingedeeld:

  • algemene informatie per aanvraagtype en een overzicht van alle aanvraagformulieren met betreffende bijlagen
  • procedurele informatie over aanvraagprocedures in de registration manual (Engelstalig)
  • inhoudelijke informatie over de beoordeling in de evaluation manual (Engelstalig)
  • How to apply?’, onze Engelstalige beslisboom waarmee aanvragers het juiste type aanvraag vinden.

Webservice API Toelatingen databank

De nieuwe toelatingendatabank is verrijkt met gegevens over toepassingen van biociden en (deels) met gewasbeschermingsmiddelen. De ontbrekende toepassingsgegevens van fungiciden, groeiregulatoren en overige gewasbeschermingsmiddelen worden momenteel toegevoegd.
Er zijn nu meer mogelijkheden om de gegevens uit de databank te filteren en te doorzoeken én de zoekresultaten kunnen worden bewaard door ze te downloaden als Excel-bestand.

Alle gegevens uit de databank zijn openbaar en kunnen door externe partijen worden gebruikt. Dan kan door de webservice (API) te gebruiken en door een Excel-bestand met basisgegevens van alle middelen (toegelaten en vervallen) te downloaden.

Documenten

Om te voldoen aan de wettelijke verplichte Webrichtlijnen publiceert het Ctgb alle documenten in een Open Standaard bestandformaat: PDF en odt voor tekstbestanden, ods voor spreadsheet-bestanden. Om deze bestanden te kunnen lezen en afdrukken zijn veelal gratis programma's beschikbaar op het internet.