Toelating en gebruik

Gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten voor gebruik volgens de wettelijke gebruiksvoorschriften. Dan zijn ze veilig te gebruiken, en dat is waar handhavende instanties zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport op controleren.

Welke middelen mogen tegen een plaag worden gebruikt?

De beoordelingen van de toegelaten middelen zijn voor een groot deel openbaar (zie Toelatingen databank). Zo kan iedereen achterhalen op basis van welke onderzoeken het Ctgb een middel toelaat en welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.

In de toelatingen databank staat uitgebreide informatie over toelatingen en de toegestane toepassingen van biociden en gewasbeschermingsmiddelen. Aan de hand van een aantasting, ziekte of plaag krijgt u een overzicht van toegelaten middelen. Dit zoekresultaat kunt u desgewenst bewaren als een Excelbestand.

Webservice / API's

Het is mogelijk om de gegevens uit de database te gebruiken voor andere applicaties. Gebruik daarvoor onze webservice / API's (Application Program Interface). Lees meer hierover in de documentatie Public API.  Voor vragen over apps die gebruik maken van onze webservice verwijzen we naar de bouwer van de betreffende app.

De basisgegevens van alle toegelaten en vervallen middelen kunnen ook als een Excel-bestand worden gedownload.