Ctgb maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online. De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites - en dus ook die van een ZBO als het Ctgb - makkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken worden onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toegepast.

World Wide Web Consortium W3C

De Webrichtlijnen versie 2 zijn gebaseerd op internationaal erkende richtlijnen van het World Wide Web Consortium (W3C). Deze richtlijnen gaan over toegankelijkheid, bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites.

Webrichtlijnen: pas toe of leg uit

De Webrichtlijnen staan op de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie. Voor alle open standaarden op deze lijst geldt het zogenaamde 'pas toe of leg uit'-principe. Overheidsorganisaties moeten de standaarden op deze lijst toepassen ('pas toe'). Is dit om zwaarwegende redenen niet (volledig) mogelijk? Dan moeten zij dit op een transparante manier verantwoorden ('leg uit').

Platform Rijksoverheid Online

ctgb.nl gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur (Platform Rijksoverheid Online) welke aan de functioneel-technisch eisen van de Webrichtlijnen voldoet. Daarnaast zijn er eisen binnen de Webrichtlijnen die gaan over de redactionele aspecten van de website.

ctgb.nl voldoet aan de Webrichtlijnen versie 2

Als deelnemer aan het Platform Rijksoverheid Online lift het Ctgb mee met de toepassing van de Webrichtlijnen en daarmee met de hoge mate van toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van onze website. Het Platform Rijksoverheid Online laat wanneer nodig onafhankelijke en vakkundig inspecties uitvoeren.

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 05-06-2018.

Ctgb wil zo snel mogelijk volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

  1. https://www.ctgb.nl (hoofdwebsite)
  2. https://english.ctgb.nl

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.