Toegankelijkheid

Ctgb maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online. De Rijksoverheid besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites - en dus ook die van een ZBO als het Ctgb - makkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken worden onder meer de Webrichtlijnen toegepast.

- Bijgewerkt 15-11-2022 -

Toegankelijkheidsverklaring

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ctgb.nl die valt binnen de werkingssfeer van dit besluit. De links waarop de inhoud van de website ctgb.nl te vinden zijn:

  1. https://www.ctgb.nl (hoofdwebsite)
  2. https://english.ctgb.nl
  3. toelatingen.ctgb.nl
  4. toelatingen.ctgb.nl/en

Nalevingsstatus

De eerste twee genoemde websites maken gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO). Het Platform Rijksoverheid Online voldoet nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen.  Voor de functioneel-technisch eisen is de Toegankelijkheidsverklaring van het Platform Rijksoverheid van toepassing. Derhalve voldoen onze websites nog niet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Planning

Ctgb heeft een toegankelijkheidsonderzoek laten uitvoeren voor hierboven genoemde websites van het Ctgb. De toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15-12-2020 en op 15-11-2022 bijgewerkt vanwege bevindigen van het Platform Rijksoverheid Online (PRO). 

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.