Accessibility Toegankelijkheidsonderzoek WCGA 2.1 AA

Dit rapport beschrijft in hoeverre uw website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. In de managementsamenvatting treft u een terugkoppeling aan van de hoofdzaken uit het onderzoek en de mogelijke vervolgstappen op basis hiervan.

De websites voldoen op dit moment nog niet geheel aan de vereisten voor WCAG 2.1, niveau AA. Van de 50 succescriteria hebben we bij 15 succescriteria één of meerdere verbeterpunten gevonden. Dit betekent dat de websites nog niet volledig toegankelijk is.