Disclaimer

De website van het Ctgb  wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Daarbij streven we naar correcte en actuele informatie.

Het Ctgb kan echter niet garanderen dat de informatie op de website juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunt u aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Als u zekerheid wilt hebben over regelgeving, besluiten of formuleringen moet u de originele documenten raadplegen zoals die bijvoorbeeld in de Staatscourant worden gepubliceerd. Het Ctgb aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Het Ctgb is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar deze website. Evenmin is het Ctgb aansprakelijk voor de inhoud daarvan.

Ziet u een fout of ontbreekt er naar uw idee informatie? Meldt dit dan aan het Ctgb; uw reactie wordt op prijs gesteld en het Ctgb kan daarmee de website verbeteren.