Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op ctgb.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op ctgb.nl om met uw persoonsgegevens?

Bent u bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het indienen van een aanvraag of wilt u een deelnemen aan onze workshop? Dan hebben wij enkele persoonsgegevens nodig om de kosten bij u te kunnen factureren. Bij al onze formulieren staat vermeld waarom wij de gegevens vragen en waarvoor we deze gebruiken. Het Ctgb vraagt u zo min mogelijk naar persoonsgegevens en verwerkt deze alleen als dit wettelijk vereist is, voor het specifieke doel waarvoor de gegevens nodig zijn; bijvoorbeeld afhandelen en / of facturereren van uw aanvraag, verzoek.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Aangezien ctgb.nl onderdeel is van de website van de Rijksoverheid kunnen gegevens wel worden gebruikt voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

ctgb.nl bewaart persoonsgegevens zo lang deze nodig zijn voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten; bijvoorbeeld het laten beantwoorden van een vraag. Voor het bewaren gelden wettelijke bewaartermijn; zie Archiefwet.

Contact met Functionaris Gegevensbescherming

Als u wilt weten welke persoonsgegevens het Ctgb over u verwerkt, dan kunt u een inzageverzoek doen. Als blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u ons vragen uw gegevens te corrigeren of aan te vullen. Als u uw gegevens wilt laten wissen, kunt u een verwijderverzoek indienen. Uw vragen, verzoeken mailt u naar privacy@ctgb.nl. Bij het Ctgb is de rol van functionaris Gegevensbescherming (FG) belegd bij het team Informatievoorziening.

Een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u bij ons indienen en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming regelt de bescherming van uw privacy en hoe wij met uw persoonsgegevens moeten omgaan.

Zie ook: Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies & webstatistieken

Ctgb gebruikt cookies voor webstatistieken en onderzoek. Dit soort cookies hebben geen impact op uw privacy. Ctgb.nlĀ  gebruikt het open source webanalysepakket Piwik om onze website nog beter op bezoekers af te stemmen. De verzamelde gegevens gebruikt Ctgb niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.