Copyright en gebruik Ctgb logo

Sinds 18 juli 2015 is de ‘Wet Hergebruik van Overheidsinformatie’ van kracht. Iedereen (personen, organisaties) mag op grond van deze wet de informatie op deze site hergebruiken. Dit recht heeft betrekking op alle soorten informatie: teksten, rapporten, foto’s, grafieken, afbeeldingen enzovoort. Het hergebruik mag zowel een commercieel als een niet-commercieel doel dienen. 

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing.

Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.


Voor foto's en Ctgb logo is de CC0 niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om een foto en het logo te hergebruiken, tenzij bij een foto is aangegeven dat dit wel is toegestaan.

Over gebruik Ctgb logo

In verschillende communicatie-uitingen maakt het Ctgb gebruik van zijn zelf ontworpen logo. Dit logo is een belangrijk onderdeel voor onze herkenbaarheid en betrouwbaarheid naar buiten toe. Ons logo is geen keurmerk.

Het Ctgb realiseert zich dat er situaties denkbaar zijn waarin externe partijen gebruik willen maken van het Ctgb logo. Dit is alleen toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van het Ctgb. Of het gebruik van het Ctgb logo wordt toegestaan is afhankelijk van het doel waarvoor externe partijen het logo willen gebruiken. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om het Ctgb logo te gebruiken voor reclame of promotionele doeleinden.

Indien toestemming wordt gegeven, wordt een kwalitatief goed beeldmerk verstrekt. Alleen deze versie mag worden gebruikt. De door het Ctgb afgegeven kenmerken mogen niet veranderd worden in kleur, lettertype en informatie.

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling communicatie: telefoon 0317-471 810.