Sinds 18 juli 2015 is de ‘Wet Hergebruik van Overheidsinformatie’ van kracht. Iedereen (personen, organisaties) mag op grond van deze wet de informatie op deze site hergebruiken. Dit recht heeft betrekking op alle soorten informatie: teksten, rapporten, foto’s, grafieken, afbeeldingen enzovoort. Het hergebruik mag zowel een commercieel als een niet-commercieel doel dienen. 

Tenzij anders vermeld, is op de inhoud van deze website de Creative Commons zero verklaring (CC0) van toepassing.

Dit houdt in dat hergebruik van de inhoud van deze site is toegestaan, tenzij bij een bepaald onderdeel (bijvoorbeeld een document) staat aangegeven dat op dat onderdeel een auteursrechtelijke uitzondering van toepassing is.


Voor foto's is de CC0 niet van toepassing. Het is dus niet toegestaan om een foto te hergebruiken, tenzij bij een foto is aangegeven dat dit wel is toegestaan.