Contact

Bij wie kunt u terecht met vragen?

Team communicatie

Media en vertegenwoordigers van NGO's kunnen contact opnemen met het team communicatie: 0317 471810.

Servicedesk

Voor vragen over de werkwijze van het Ctgb, toelatingen, toetsingskader en aanvraagprocedures kunt u contact opnemen met de servicedesk. U krijgt altijd binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons.

Geneesmiddelen en dergelijke

Vragen over andere middelen dan gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals geneesmiddelen, meststoffen en biostimulanten en vragen over handhaving kunnen niet door het Ctgb worden beantwoord. Hiervoor verwijzen wij u graag naar:

  • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) voor de registratie van (dier-)geneesmiddelen
  • De Rijsksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor informatie over o.a. im- en export van meststoffen
  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)voor het toezicht op de juiste toepassing van biociden in de maatschappij
  • De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) voor het toezicht op de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw

Bij gezondheidszorgen door mogelijke blootstelling aan of inname van een bestrijdingsmiddel (gewasbeschermingsmiddel en biocide) neemt u direct contact op met uw huisarts. En in geval het een (huis-)dier betreft, een dierenarts.
De arts kan contact opnemen met het nationaal Vergiftigingencentrum (NVIC) en de Ctgb Servicedesk voor overleg met een van onze toxicologen.

Over afhandeling van een aanvraag

Voor vragen over lopende aanvragen neemt u contact op met de aan uw aanvraag toegewezen projectleider. Als u niet weet wie de projectleider is, kan de receptie u doorverbinden met de juiste persoon.

Aanmelden nieuwe aanvragen

Voor vragen van de industrie over het aanmelden van nieuwe aanvragen voor een toelating van een werkzame stof en een middel kunt u contact opnemen met de accountmanager industrie:

  • voor gewasbeschermingsmiddelen: dr. ir. G.J. Molema
  • voor biociden: dr. C. van der Meer

Adresgegevens

Postadres

Ctgb
Postbus 8030
6710 AA Ede

T (31) 0317 - 471 810
F (31) 0317 - 471 899
E mailadres

Bezoekadres

Bennekomseweg 41
6717 LL Ede

Bank gegevens

IBAN NL27RABO0397076053 SWIFT/BIC RABONL2U
KvK 092125700000