Contact

Bij wie kunt u terecht met vragen?

Team communicatie

Media en vertegenwoordigers van NGO's kunnen contact opnemen met het team communicatie: 0317 471810.

Servicedesk

Voor vragen over de werkwijze van het Ctgb, toelatingen, gebruiksvoorschriften , toetsingskader en aanvraagprocedures kunt u contact opnemen met de servicedesk. U krijgt altijd binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. De Ctgb servicedesk is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 uur. ( Aanvullende informatie over bereikbaarheid en afwijkingen in bereikbaarheid : zie Pre-application support contactgegevens )

Heeft u een vraag over gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in uw omgeving? Bekijk dan ook deze informatie van de NVWA: Ik heb een vraag over gewasbeschermingsmiddelen

Wet open overheid (Woo)

Uit de Wet open overheid volgt dat u het Ctgb kunt vragen bepaalde informatie openbaar te maken. De enige voorwaarde is dat deze informatie moet vastliggen in documenten. De wet omschrijft welke informatie het Ctgb openbaar moet maken en welke uitzonderingsgronden er zijn. Ontvangst van een Woo-verzoek bevestigen wij altijd met een ontvangstbevestiging met aanvullende informatie. In beginsel is openbaar maken voor de één, openbaar maken voor iedereen. Het Ctgb publiceert alle besluiten die zijn genomen op basis van de Woo (en de Wob) op de website. Voor informatieverzoeken op basis van de Wet open overheid kunt u contact opnemen met onze Woo-contactpersoon. Deze kunt u bereiken via CTGBwoo of tijdens kantooruren via: 0317-471810.

Geneesmiddelen en dergelijke

Vragen over andere middelen dan gewasbeschermingsmiddelen en biociden, zoals geneesmiddelen, meststoffen en biostimulanten en vragen over handhaving kunnen niet door het Ctgb worden beantwoord. Hiervoor verwijzen wij u graag naar:

  • College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) voor de registratie van (dier-)geneesmiddelen
  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor informatie over o.a. im- en export van meststoffen
  • De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)voor het toezicht op de juiste toepassing van biociden in de maatschappij
  • De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) voor het toezicht op de juiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw

Bij gezondheidszorgen door mogelijke blootstelling aan of inname van een bestrijdingsmiddel (gewasbeschermingsmiddel en biocide) neemt u direct contact op met uw huisarts. En in geval het een (huis-)dier betreft, een dierenarts.
De arts kan contact opnemen met het nationaal Vergiftigingencentrum (NVIC) en de Ctgb Servicedesk voor overleg met een van onze toxicologen.

Over afhandeling van een aanvraag

Voor vragen over lopende aanvragen neemt u contact op met de aan uw aanvraag toegewezen projectleider. Als u niet weet wie de projectleider is, kan de receptie u doorverbinden met de juiste persoon.

Aanmelden nieuwe aanvragen

Voor vragen van de industrie over het aanmelden van nieuwe aanvragen voor een toelating van een werkzame stof en een middel kunt u contact opnemen met de accountmanager industrie:

Adresgegevens

Postadres

Ctgb
Postbus 8030
6710 AA Ede

T (31) 0317 - 471 810  (we hebben geen faxnummer in gebruik, mail naar volgende adres a.u.b.:
E mailadres

Bezoekadres

Bennekomseweg 41
6717 LL Ede

Bank gegevens

IBAN NL27RABO0397076053 SWIFT/BIC RABONL2U
KvK 09212570