SD formulier

Vraagformulier servicedesk

Voorwaarden:(verplicht)
Voor (vertegenwoordigers van) toekomstige aanvragers en toelatinghouders kunnen er kosten verbonden zijn aan de beantwoording van vragen door de servicedesk: Als de Servicedesk voor uw vraag de experts van het Ctgb* moet raadplegen berekenen we alle kosten voor het beantwoorden aan u door. Als voor het beantwoorden van uw vraag meer dan 5 uur nodig is ontvangt u eerst een offerte. U kunt dan desgewenst het in behandeling nemen van uw vraag herroepen. Vragen tot 5 uur nemen we direct in behandeling zonder dat u daarvoor een offerte ontvangt. Door uw vraag in te dienen gaat u akkoord met het in rekening brengen van de kosten verbonden aan de beantwoording van uw vraag. (*wetenschappelijke, procedurele, juridische en beleidsexperts) Door mijn vraag in te dienen ga ik akkoord met bovengenoemde voorwaarden.
Indien u optreedt namens een aanvrager, vermeldt hier de bedrijfsnaam en adresgegevens van de aanvrager.
Vul hier uw emailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.
Vul a.u.b. naam en telefoonnummer in.
Heeft uw vraag betrekking op?(verplicht)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag en /of verzoek te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.