Pre-Application Support

Wilt u een nieuw gewasbeschermingsmiddel of een nieuwe biocide op de markt brengen en hierover advies krijgen? Wilt u knelpunten in uw aanvraagdossier bespreken met onze experts? Of aanvraaggerelateerde vragen stellen aan onze projectleiders? Het Ctgb voorziet in verschillende soorten meetings ter voorbereiding van het aanvraagdossier en voor het uitwisselen van kennis. Kijk voor meer informatie bij Pre Application Support gewasbeschermingsmiddel en bij Pre Application Support biocide.

Servicedesk

De servicedesk is er onder meer om aanvragers bij het indienen van een aanvraag voor een toelating of uitbreiding van een bestaande toelating zo adequaat mogelijk te ondersteunen. De servicedesk kan u informeren over de wijze van beoordelen van dossiers door het Ctgb zodat u uw dossier goed kunt voorbereiden. De servicedesk beantwoordt geen vragen die een beoordeling van een dossier inhouden.

Deze service is van toepassing voor voorbereiding van biocide-, gewasbeschermingsmiddel- en werkzame stof-aanvragen.

Contact met ons

Wilt u meer informatie of hebt u een vraag over één van onze meetings? Neem dan contact op met onze accountmanagers: