Pre Application Support

Wilt u een nieuwe biocide op de markt brengen en hierover advies krijgen? Wilt u knelpunten inzake uw aanvraagdossier bespreken met onze experts? Of wilt u aanvraag gerelateerde vragen stellen aan onze projectleiders? Het Ctgb biedt verschillende soorten meetings aan om potentiële aanvragers te informeren en te adviseren.

Vraag het de servicedesk

Welke aanvraagprocedure moet u volgen, wat zijn de eisen aan het dossier en welke kosten kunt u verwachten? Geeft de informatie op de site geen antwoord, dan kunt u tercht bij de servicedesk; bij voorkeur door onderstaand formulier te gebruiken.

De servicedesk ondersteunt op de eerste plaats aanvragers bij het indienen van een aanvraag voor een toelating of uitbreiding van een bestaande toelating. Ook kan zij u informeren over de wijze van beoordelen van dossiers door het Ctgb zodat u uw dossier goed kunt voorbereiden. De servicedesk beantwoordt geen vragen die een beoordeling inhouden van een dossier of de volledigheid van een dossier (of een deel hiervan).

Voor andere vraagstellers en vragen verwijzen wij graag naar onze contactpagina en de veelgestelde vragen.

Indien u optreedt namens een aanvrager, vermeldt hier de bedrijfsnaam en adresgegevens van de aanvrager.

Vul hier uw emailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.

Waar heeft u een vraag over?
Heeft uw vraag betrekking op?