Pre Application Support

Als u vragen heeft over de procedures, toelatingsvereisten, of andere zaken rond uw aanvraagdossier, zowel voor een middel als een werkzame stof, kunt u zich richten tot de Servicedesk. Maakt u hiervoor svp gebruik van het contactformulier onderaan deze pagina.

Als u een groot aantal of specialistische vragen heeft, kunt u vragen om een overleg met onze experts. De overlegmogelijkheid wordt aangeduid als een presubmission meeting (PSM).

Het Ctgb biedt ook periodiek workshops aan met een specifiek thema. Aansluitend aan deze workshops bieden wij de mogelijkheid om een kort separaat overleg te organiseren, om zaken aangaande uw dossier in meer vertrouwelijke setting te bespreken. Informeert u hiervoor bij uw aanmelding voor een workshop a.u.b. naar de mogelijkheden.

Servicedesk contactformulier

De servicedesk ondersteunt aanvragers bij vragen over o.a. de te volgen aanvraagprocedure, de dossiervereisten, de te verwachten kosten. De servicedesk kan u informeren over de wijze van beoordelen van dossiers door het Ctgb, zodat u uw dossier goed kunt voorbereiden. De servicedesk beantwoordt geen vragen die een beoordeling inhouden van een dossier of de volledigheid van een dossier (of een deel hiervan). Voor de beantwoording van algemene vragen verzoeken wij u eerst de veelgestelde vragen te bekijken.

Behandeling van verzoeken aan de Servicedesk die meer dan 4 uur vergen, brengt het Ctgb in rekening; zie tarieven servicedesk.

Indien u optreedt namens een aanvrager, vermeldt hier de bedrijfsnaam en adresgegevens van de aanvrager.

Vul hier uw emailadres in; dit wordt alleen gebruikt voor correspondentie over de aanmelding.

Waar heeft u een vraag over?
Heeft uw vraag betrekking op?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld en uitsluitend gebruikt om uw vraag en /of verzoek te beantwoorden. Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Om uw vraag en of verzoek te beantwoorden én de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te kunnen factureren, hebben wij de gevraagde gegevens én uw toestemming om deze gegevens te mogen gebruiken nodig.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw vraag en of verzoek te beantwoorden en de eventueel daaraan verbonden kosten aan u te factureren. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Voor het bewaren van uw gegevens gelden wettelijke bewaartermijnen (zie Privacypagina). Na het verstrijken hiervan worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *