Pre-submission meeting

Tijdens de voorbereiding van uw aanvraagdossier kunt u een overleg aanvragen met onze experts om knelpunten in dit aanvraagdossier of de aanvraagprocedure te bespreken. Het Ctgb voert in de pre-aanvraagfase geen beoordelingen uit van dossiers of delen van dossiers.

Aanvraag onder de BPR

Onder de BPR is een pre-submission meeting voor nieuwe aanvragen (nationale en unie-aanvragen, biocidenfamilie) verplicht. Dat is mogelijk na ondertekening van de eCA-agreement, en uiterlijk 6 maanden voor de beoogde indieningsdatum. Zie ook: Aanwijzingen bij indienen aanvraag onder de BPR. Daarnaast is het mogelijk tijdens de verdere voorbereiding van het aanvraagdossier een extra PSM aan te vragen om specifiek knelpunten in dit aanvraagdossier of de aanvraagprocedure te bespreken. Ook voor de overige aanvraagtypen is het mogelijk om een PSM aan te vragen om specifieke knelpunten in dit aanvraagdossier of de aanvraagprocedure te bespreken.

Aanmelden Pre-submission meeting

U kunt een Pre-submission meeting aanvragen middels het aanmeldformulier. Een PSM moet minimaal 8 weken voor de gewenste datum worden aangevraagd. Na aanmelding ontvangt u van de servicedesk nadere informatie over de planning en het aanleveren van de benodigde informatie. Houdt u er rekening mee dat de volgende informatie gevraagd zal worden:

  • een agenda met tijdsindicatie per agendapunt,
  • de vragen die u in de meeting wilt stellen (per specialisme),
  • specifieke aspecten van het dossier die u wilt bespreken (bijvoorbeeld specifieke studies of delen van risicobeoordelingen). Van deze specifieke of algemene onderwerpen stuurt u ons een beschrijving.

Na ontvangst van de benodigde informatie zal een datum voor de PSM worden vastgelegd. Voor het organiseren  wordt een voorschotbedrag van €1.150,- per expertise in rekeningen gebracht. Het voorschotbedrag dient 3 weken voor de meeting betaald te zijn. De uiteindelijke factuur is gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten. Bekijk voor meer onze Servicedesk-tarieven. Bij tussentijdse annulering worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.