Aanvraag indienen

Om een toelating voor een biocide te verkrijgen dient u een aanvraagdossier op te stellen. Hierin staat allerlei informatie over het middel en het gebruik hiervan. Er zijn verschillende procedures en dossiervereisten afhankelijk van het soort toelating dat wordt aangevraagd.

Voor aanvragen onder de Biocidenverordening geldt het Europese aanvraagproces. Daarnaast geldt het overgangsrecht voor biociden die een of meer bestaande werkzame stoffen bevatten die voor de relevante producttypen beoordeeld worden in Europese reviewprogramma; zie Nationale aanvragen.

'How to apply?' helpt u op weg naar de juiste procedure en type aanvraag.

Aanvraagtypen

Bij het indienen van een aanvraag met eerst vastgesteld worden een werkzame stof in het middel al in Europa is toegelaten. Indien alle werkzame stof(fen) voor het relevante producttype (PT) op de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen staan, of voorkomen op Annex I van de Biocidenverordening, valt de aanvraag onder de Verordening. De verordening geldt ook voor biociden met een nieuwe werkzame stof of met werkzame stoffen waarvoor voor de relevante PT's eerder een niet-plaatsingsbesluit is afgegeven.

Voor biociden met werkzame stoffen die voor het relevante producttype nog in het Europese reviewprogramma zitten, geldt overgangsrecht. Dan gelden daarvoor de nationale regels.

Aanvraagproces

Aanvraagproces