Besluitvormingsfase

Het college besluit maandelijks over de toelating van nieuwe biociden en gewijzigde toelatingen. Het secretariaat bereidt wetenschappelijk en administratief een conceptbesluit voor. Het college controleert dit op juistheid en neemt het besluit om het middel wel / niet toe te laten. Tegen deze besluiten kan bezwaar worden aangetekend.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ctgb
Besluitvormingsfase

Gebruiksvoorschrift

Bij de toelating worden wetttelijke gebruiksvoorschriften vastgesteld die op het etiket van het middel moeten worden vermeld. Daarop wordt ook een toelatingsnummer vermeld:

  • een 4 tot 5 cijfers tellend nummer met aan het eind een N; voor Nederlandse toelatingen: bijvoorbeeld: 23456N of
  • een 11 cijferig nummer voorafgaand met NL, voor het Europese toelatinsnummer: bijvoorbeeld NL-0001234-0000

Met het toelatingsnummer kan iedereen controleren of het middel inderdaad in Nederland is toegelaten.

Overzicht toelatingen

De beoordelingen van door het Ctgb toegelaten middelen zijn openbaar. Zo kan iedereen achterhalen op basis van welke studies het Ctgb een toelating heeft afgegeven en welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.