Post aanvraagfase

Als het college een middel toelaat wordt dit besluit met de onderbouwing opgenomen in onze toelatingendatabank. Alle besluiten over toelatingen worden in de Staatscourant gepubliceerd en treden pas in werking op de dag van publicatie. Vanaf dat tijdstip kan bezwaar tegen de besluiten worden aangetekend. De bezwaarperiode is 6 weken.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ctgb
Afronding besluit in 5 stappen