Reageren op beleid

Op verschillende momenten is het mogelijk te reageren op het beleidsproces. Het Ctgb onderscheidt consultatie, inspraak bij terinzagelegging, bezwaarschriften en beroepsprocedure tegen een genomen besluit.