Inspraak op conceptbesluit

Besluit het Ctgb op eigen initiatief tot wijzigen van een toelating, dan moet het dit conceptbesluit ter inzage leggen. Belanghebbenden kunnen het concept gedurende zes weken inzien en er op reageren. Daarna neemt het Ctgb een definitief besluit