Consultatie beleidsuitwerking

Het Ctgb wil ervaring uit de praktijk en visies uit de maatschappij meewegen bij het uitwerken van beleid en werkwijzen. Nieuw beleid en nieuwe beleidsuitwerkingen worden daarom gedurende enkele weken op deze pagina openbaar geconsulteerd, zodat bedrijven, ngo’s, burgers en mede-overheden daarop hun inbreng kunnen leveren.

Beleid(suitwerking) met een externe werking bieden we op deze pagina aan voor consultatie. Gedurende enkele weken stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid hun gemotiveerde reactie bij ons in te dienen. Het Ctgb weegt de verschillende reacties en verwerkt deze in het definitieve voorstel dat voor besluitvorming naar het college gaat. Betrokkenen die op de oproep tot consultatie reageren, krijgen na het besluit de definitieve notitie met een overzicht van de ontvangen reacties en het Ctgb-standpunt daarbij.

Vanwege de praktische uitwerking, nodigen we naast deze internetvermelding branche-, stands- en belangenorganisaties gericht uit om namens hun achterban op een beleidsconcept te reageren.

Consultatie maatregel tegen stapelen met gewasbeschermingsmiddelen is afgerond; zie 'Afgeronde consultaties'.