Internationale consultatie Europese Commissie, ECHA en EFSA

Voordat ze besluiten nemen, roepen de Europese Commissie en EU-organisaties zoals ECHA en EFSA via een openbare raadpleging op om gemotiveerde bijdragen in te dienen. Zie het overzicht met openbare raadplegingen van de Europese Commissie en die van ECHA en EFSA.

Op grond van uitsluitingscriteria voor biociden worden bepaalde werkzame stoffen niet goedgekeurd. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als de kwaal veel erger is dan het middel. Ofwel, als het niet goedkeuren van de stof een onevenredig negatief effect heeft op de samenleving, in verhouding tot het risico voor de volksgezondheid bij het gebruik van de stof.

Voor de besluitvorming, roept ECHA via een openbare raadpleging op om gemotiveerde bijdragen in te dienen om aan te tonen of de stof wel of niet voldoet aan de voorwaarden voor een afwijking van de uitsluitingscriteria. Ook EFSA publiceert regelmatig oproepen tot openbare raadpleging over wetenschappelijke onderwerpen die specifiek zijn voor haar taak.