Beoordeling aanvraag

Biociden zijn alle stoffen of mengsels die uit één of meer werkzame stoffen bestaan dan wel die stoffen bevatten of genereren. Ze zijn bestemd om schadelijke of ongewenste organismen te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of de effecten ervan te voorkomen.

Biociden worden onderverdeeld in 22 producttypen. Biociden zijn bijvoorbeeld houtverduurzamingsmiddelen, aangroeiwerende verven, desinfectantia of insecticiden. De werkzame stof in een biocide kan een natuurlijke olie of extract zijn, een chemische stof of een micro-organisme, een virus of een schimmel. Er is geen sprake van een biocide, indien de werking van het middel louter een fysieke of mechanische is.

Waarop worden biociden beoordeeld?

Biociden mogen alleen worden verhandeld en gebruikt in Nederland, als ze zijn toegelaten. Daartoe beoordeelt het Ctgb de biociden op werking en risico's op de volgende onderwerpen:

  • de werkzaamheid
  • de effecten op het milieu
  • de effecten op de mens
  • de fysisch chemische eigenschappen

Om de beoordeling uit te voeren maakt het Ctgb gebruik van een meetlat: het zogenaamde toetsingskader. Dit is een verzamelnaam voor wet- en regelgeving, nationaal en internationaal beleid en wetenschappelijk-inhoudelijke richtsnoeren.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ctgb
Beoordelingsfase