Comparative assessment \ candidate for substitution

Strevend naar middelen die minder belastend zijn voor mens en milieu werkt het Ctgb bij het toelaten van biociden met de vergelijkende evaluatie (comparative assessment). Deze vergelijking maakt deel uit van de beoordeling indien de werkzame stof een ‘candidate for substitution’ is c.q. voldoet aan de vervangingscriteria die zijn beschreven in de Biocideverordening.

Bij de vergelijkende evaluatie wordt het aangevraagde biocide vergeleken met niet-chemische alternatieven, preventiemethoden en andere in de EU toegelaten biociden voor de betreffende toepassing(en), toedieningsvorm(en), enz. Indien wordt aangetoond dat deze een aanzienlijk lager risico voor mens dier en het milieu met zich meebrengen, en voldoende werkzaam zijn, en geen significante economische of praktische nadelen met zich meebrengen, zal de toelating van het biocide worden geweigerd of gewijzigd.