Pre-Application Support

Als u vragen heeft over de procedures, toelatingsvereisten, of andere zaken rond uw aanvraagdossier, kunt u zich richten tot de Servicedesk. Maakt u hiervoor svp gebruik van het contactformulier onder aan deze pagina.

Als u een groot aantal of specialistische vragen heeft kunt u vragen om een overleg met onze experts. De overlegmogelijkheid wordt aangeduid als een pre-submission meeting.

Het Ctgb biedt ook periodiek workshops aan met een specifiek thema. Aansluitend aan deze workshops bieden wij de mogelijkheid om een kort separaat overleg te organiseren, om zaken aangaande uw dossier in meer vertrouwelijke setting te bespreken. Informeert u hiervoor bij uw aanmelding voor een workshop a.u.b. naar de mogelijkheden.

Servicedesk contactformulier

De servicedesk ondersteunt aanvragers bij vragen over bijvoorbeeld de te volgen aanvraagprocedure, de dossiervereisten of de te verwachten kosten. De servicedesk kan u informeren over de wijze van beoordelen van dossiers door het Ctgb, zodat u uw dossier goed kunt voorbereiden. De servicedesk beantwoordt geen vragen die een beoordeling inhouden van een dossier of de volledigheid van een dossier (of een deel hiervan). Voor (vertegenwoordigers van) toekomstige aanvragers en toelatinghouders kunnen er kosten verbonden zijn aan de beantwoording van vragen door de servicedesk. Als de Servicedesk voor uw vraag de wetenschappelijke, procedurele, juridische of beleidsexperts van het Ctgb moet raadplegen berekenen we alle kosten voor het beantwoorden aan u door. Vragen tot 5 uur nemen we direct in behandeling zonder dat u daarvoor een offerte ontvangt. Door uw vraag in te dienen gaat u akkoord met het in rekening brengen van de kosten verbonden aan de beantwoording van uw vraag.

Zie ook de pagina servicedesk en tarieven servicedesk. Voor de beantwoording van algemene vragen verzoeken wij u eerst de veelgestelde vragen te bekijken. Gebruikt u a.u.b. ons Vragenformulier.