Een aanvraag voor een toelating indienen

Om een toelating voor een gewasbeschermingsmiddel te krijgen dient u een aanvraagdossier in bij het Ctgb. Het dossier bevat allerlei informatie over het middel en het gebruik hiervan.

Aanvragen indienen

Het aanvraagdossier moet voldoen aan de geldende Europese en nationale regels. Zo moet het dossier informatie bevatten uit onderzoeken uitgevoerd door onafhankelijke laboratoria die voldoen aan de criteria voor ‘Good Laboratory Practice’ en ‘Good Experimental Practice’.

De behandeling van een aanvraag start – zodra de aanvraagkosten zijn betaald – met de intakefase. Het Intake-team controleert het dossier aan onze kwaliteitsnormen en of alle informatie aanwezig is voor de beoordeling van de aanvraag. Ook wordt vastgesteld of de werkzame stoffen die in het middel voorkomen al in Europa zijn toegelaten. Dit is van invloed op de te volgen procedures. Er zijn verschillende procedures en dossiervereisten afhankelijk van het soort toelating dat wordt aangevraagd.