Besluit over een aanvraag

Het secretariaat bereidt wetenschappelijk en administratief een conceptbesluit voor. Het college controleert dit op juistheid en besluit tijdens de maandelijkse vergadering over de toelating van nieuwe middelen en wijzigingen van al toegelaten middelen. Tegen deze besluiten kan bezwaar worden aangetekend.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ctgb
Besluitvormingsfase

Besluit

De aanvrager ontvangt per post het collegebesluit over de aanvraag. Vanaf de dag van publicatie van dit collegebesluit in de Staatscourant mag het betreffende middel worden gebruikt en/of treden de wijzigingen in werking.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Bij de toelating worden wetttelijke gebruiksvoorschriften vastgesteld die op het etiket van het middel moeten worden vermeld. Lees ook de instructie over het opstellen van een wettelijk gebruiksvoorschrift. Tevens stelt het Ctgb een toelatingsnummer (bijv. 12345 N) vast dat op de verpakking moet staan, zodat iedereen kan controleren of het middel inderdaad in Nederland is toegelaten.

W-codering

Als een wettelijke gebruiksvoorschrift wordt aangepast, wordt daarbij zo nodig een opgebruik- en aflevertermijn vastgesteld. Bij een wijziging wordt een codering, de W-code, vastgesteld zodat altijd is na te gaan wanneer het gebruiksvoorschrift is gewijzigd, welke versie van toepassing is etc. Zie voor meer informatie ook majeure en mineure wijzigingen.

Overzicht toelatingen

De beoordelingen van door het Ctgb toegelaten middelen zijn voor een groot deel openbaar en in het Engels vanwege de uitwisseling tussen EU-lidstaten. Zo kan iedereen achterhalen op basis van welke studies het Ctgb een toelating heeft afgegeven en welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld.