Aanvraag gewasbeschermingsmiddel

Een bedrijf dat een middel op de markt wil brengen moet daarvoor een aanvraagdossier indienen bij het Ctgb. Zo’n dossier moet voldoen aan Europese en nationale regels. Het moet bijvoorbeeld informatie bevatten uit onderzoeken door onafhankelijke, erkende laboratoria.

Het Ctgb beoordeelt kritisch of alle geleverde onderzoeken aan de vereiste criteria voldoen. In deze beoordeling wordt de mogelijke blootstelling aan het middel voor mens, dier en milieu berekend en vergeleken met de veilige waarden. Blijkt een middel veilig te gebruiken en effectief, dan besluit het college het toe te laten.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ctgb
Het aanvraagproces in 5 stappen.