Aanvraag afleiden maximale residulimiet

Een gewasbeschermingsmiddel kan niet worden toegelaten zonder dat maximale residulimieten (MRL) zijn vastgesteld. Die geven aan hoeveel restanten (in mg/kg) van de werkzame stof uit het middel achter mogen blijven in groenten, fruit, melk, vlees of eieren zonder gevaar voor de gezondheid.

Een MRL wordt op Europees niveau vastgesteld, terwijl de beslissing of een middel in een land of in een Europese zone gebruikt mag worden, de bevoegdheid is van een nationale toelatingsautoriteit: in Nederland het Ctgb. De MRL moet zijn vastgesteld voordat een nationale toelatingsautoriteit het middel kan toelaten.

Doorgaans duurt een Europees traject langer dan een nationale of zonale aanvraagprocedure. Daarom raadt het Ctgb aanvragers aan, eerst een aanvraag in te dienen om de maximale residulimiet van de werkzame stof vast te stellen en pas daarna een aanvraag om het middel toe te laten. Dan kan de maximale residulimiet zijn vastgesteld op het moment dat het toelatingstraject van het middel is afgerond.

MRL calculator

Om te berekenen welke MRL minimaal nodig is, dient u gebruik te maken van de OECD MRL Calculator. Op de OECD website staat een gebruikershandleiding. Als de huidige MRL niet voldoende hoog is voor het aangevraagde gebruik, is het noodzakelijk een aparte aanvraag in te dienen om de MRL te verhogen.

Tarieven

De kosten voor het afleiden van een maximale residulimiet (MRL) staan gespecifieerd in het Tarievenbesluit.