Podcasts Middelen, mensen en milieu

Zijn de resten van bestrijdingsmiddelen in mijn voeding veilig? Wat zijn biociden en waar kom ik die allemaal tegen? Om de wereldbevolking te kunnen voeden moeten voedingsgewassen worden beschermd. Ook nu nog gaat ruim een derde van de oogsten verloren aan schimmels, insecten en ziekten. Voor de volksgezondheid zijn ook middelen nodig voor opslag, conservering en desinfectie. Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden gebruikt om schadelijke organismen te bestrijden. Bijvoorbeeld ziektes die voedselgewassen aantasten, mar ook schimmels, bacteriën en plaagdieren. Daarop is een goede controle nodig, want het gebruik van die middelen moet voldoende veilig zijn. Hoe komen deze middelen op de markt en weten we dan zeker dat ze veilig genoeg zijn? In deze podcastserie gaan medewerkers van het Ctgb in op tal van onderwerpen voor iedereen die meer wil weten over gewasbeschermingsmiddelen en biociden in onze voeding, in onze leefomgeving en in de natuur. Ze worden nieuwsgierig en kritisch bevraagd door journalist Janno Lanjouw.  Ze helpen jou een goed beeld te krijgen van dit veel besproken onderwerp.

Aflevering 3: Gewasbeschermingsmiddelen, hoe kijkt het Ctgb er naar

Gewasbeschermingsmiddelen, de naam zegt het al; ze beschermen gewassen tegen schimmels, onkruiden, insecten en andere plaagdieren. Ze worden op diverse manieren ingezet: van voedingsgewassen en fruitbomen tot sierbloemen en tuinplanten. Dat betekent dat je er op verschillende manieren mee te maken kunt krijgen: als consument van producten, als toepasser van de middelen, als passant of omwonende van een perceel. En in alle gevallen wil je zeker zijn dat contact met de gebruikte middelen veilig is. Dat geldt ook voor dieren en planten in het omringende milieu. Hoe beoordeelt het Ctgb dit? Wat wordt er allemaal bestudeerd en hoe streng zijn de normen? Het zijn vragen die in deze aflevering aan de orde komen. En we kijken vooruit: hoe draagt het Ctgb bij aan verduurzaming van de landbouw, welke ontwikkelingen komen er op ons af? In deze podcast vertellen twee teamleiders van het Ctgb hoe zij en hun teams werken aan de beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen.

Aflevering 2: Biociden, je hebt er meer mee te maken dan je denkt

Het Ctgb beoordeelt gewasbeschermingsmiddelen én biociden. Maar wat zijn ‘biociden’? Het gaat daarbij om een enorm grote groep middelen die organismen kunnen doden of afstoten. Bekend zijn middelen tegen mieren of ratten. Maar ook tegen aanslag op schepen, voor desinfectie van ziekenhuizen of voor de hygiëne in de levensmiddelenindustrie gebruiken we biociden. En wie met vakantie gaat naar tropische regio’s zal vast wel eens Deet hebben gebruikt; niet om muggen te doden, wel om ze bij je vandaan te houden. Natuurlijk moeten al die middelen veilig te gebruiken zijn. Hoe wordt daar naar gekeken? Wat is het beleid? Daarover praten twee experts van het Ctgb je bij. 

Aflevering 1: Hoe werkt het Ctgb nu eigenlijk?

Zijn de resten van bestrijdingsmiddelen in mijn voeding veilig? Wat zijn biociden en waar kom ik die allemaal tegen? Gewasbeschermingsmiddelen en biociden worden gebruikt om schadelijke organismen te bestrijden. De voedselproductie heeft te maken met aantasting door schimmels, bacteriën, insecten en ziekten. Om dit te voorkomen worden onder andere gewasbeschermingsmiddelen ingezet en biociden worden gebruikt bij opslag en voor conservering en desinfectie. Daarop is een goede controle nodig, want het gebruik van die middelen moet voldoende veilig zijn. Hoe komen deze middelen op de markt en weten we dan zeker dat ze veilig genoeg zijn? In deze podcastserie gaan medewerkers van het Ctgb in op tal van onderwerpen voor iedereen die meer wil weten over gewasbeschermingsmiddelen en biociden in onze voeding, in onze leefomgeving en in de natuur. Ze worden nieuwsgierig en kritisch bevraagd door journalist Janno Lanjouw.  Ze helpen jou een goed beeld te krijgen van dit veel besproken onderwerp.