Aanvraag overige stoffen

Dit betreft de aanvraag van formuleringshulpstoffen, beschermstoffen en synergisten, toevoegingsstoffen. De beoordeling van deze stoffen onder de Verordening is nog niet volledig vastgesteld.

Toevoegingstoffen

Onder toevoegingstoffen (adjuvants) worden verstaan mengsels of preparaten die apart op de markt worden gebracht om voor het gebruik te worden gemengd met een gewasbeschermingsmiddel. Voorbeelden van toevoegingstoffen zijn antischuimmiddelen, uitvloeiers, opnameverbeteraars en hechtingsmiddelen.

Volgens artikel 58 van de verordening gewasbeschermingsmiddelen 1107/2009 dient een toevoegingstof een toelating te hebben alvorens op de markt gebracht te kunnen worden.

Formuleringshulpstoffen

Een Guidance Document voor ‘unacceptable co-formulants’ (art. 27 Reg. 1107/2009) is in voorbereiding op EU niveau, maar nog niet vastgesteld.

Beschermstoffen en synergisten

Een programma voor safeners en synergist wordt door de Commissie opgesteld, maar is nog niet beschikbaar.